O inwestowaniu w odnawialne źródła energii mówi się coraz więcej nie tylko w kontekście ochrony środowiska. Za sprawą zmieniających się technologii, panele fotowoltaiczne są w stanie pokryć zapotrzebowanie w energię elektryczną gospodarstwa domowego na cały rok.

Z roku na rok wydajność ogniw fotowoltaicznych wzrasta, a ceny wytwarzania samych paneli maleją. Dzięki temu fotowoltaika opłaca się znacznie bardziej niż jeszcze pięć lat temu, a coraz większa grupa Polaków decyduje się na wykorzystanie jej w swoich domach.

Panele a wartość nieruchomości.

Na zakup i montaż paneli trzeba przeznaczyć kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak inwestycja ta nie przepada, a bezpośrednio podnosi wartość nieruchomości, na której montowana jest instalacja fotowoltaiczna. To wszystko za sprawą niewielkiego spadku wartości samych paneli. Ich żywotność określa się na 25 lat, dlatego chcąc sprzedać nieruchomość, na której są zamontowane panele, znaczną część ich wartości – nawet 80% – można doliczyć do ceny nieruchomości. Decydując się na montaż instalacji, warto więc wybrać poszczególne podzespoły od sprawdzonych dostawców. Można również skorzystać z dopłat i ulg ustanowionych przez rząd.

Osoby, które zdecydowały się na montaż paneli fotowoltaicznych, zyskały miano prosumentów. Prosument to osoba, która jest jednocześnie konsumentem i producentem energii energii elektrycznej. Według obowiązujących przepisów, właściciel instalacji jest zobowiązany do odesłania do sieci nadwyżek prądu, a w zamian może korzystać z atrakcyjnych upustów cenowych na pobór energii z sieci. Stosunek energii wysyłanej do odbieranej zależy od mocy posiadanej instalacji i wynosi:

– dla instalacji do 10 kW  – 1 do 0,8;

– dla instalacji o mocy z przedziału 10-40 kW – 1 do 0,7.

Osoba, która posiada panele fotowoltaiczne i wysyła nadwyżki energii do sieci, jest zwolniona z opłat dystrybucyjnych, a ponosi jedynie zmniejszone opłaty stałe. Niezależnie od tego, jakie jest miejsce zamieszkania, zasady dystrybucji nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznej są takie same.